Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!
Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın hayata geçirmiş  olduğu “Sıfır Atık Projesi” öncelikle kamu ve daha  sonra ülkemiz genelinde sürdürülebilir kalkınma  için oldukça önem taşımaktadır.

Bu proje ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli  kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden  geçirilmesi, atık oluşumunun engellenmesi veya  minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise  kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının  sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesinin tüm  ülkede yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu  projenin hedef uygulama noktalarından birisi ise  sanayi siteleri ve kooperatiflerdir. Sanayi Sitemiz/Kooperatifimiz Enerji Verimliliği hedefi  ile “Sıfır Atık” olgusunu kendisine ilke edinmiş  ve bu konuda “Entegre Atık Yönetimi” sistemini  hayata geçirmiştir.

Bakanlığımız ile  aynı stratejik hedef doğrultusunda projeye odaklanan Kooperatifimiz  bu projeyi hassasiyetle uygulayacak olup, bu örnek uygulama konusunda  diğer kurumlara da öncülük edecektir.

“Sıfır Atık  Projesi” tüm birimlerimizde, sanayi sitemizde ve çevreye  duyarlı personellerimiz ve işletmelerimizin  gösterecekleri hassasiyet ile en iyi şekilde  uygulanacak ve Kooperatifimiz bu konuda örnek bir  kurum olarak projeye en iyi şekilde destek  verecektir.

Yusuf AKGÜN

ESKOOP Sanayi Sitesi Başkanı

SIFIR ATIK PROJESİ EL KİTABI

Üst