Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!
KOSGEB Hizmetleri

KOSGEB Hizmetleri

KOSGEB İkitelli OSB’de Eskoop’ca tahsis edilen arsada yaptığı inşaatla Bölge Müdürlüğü kurmuş ve faaliyete girmiştir. Aşağıda ifade ettiğimiz hizmetlerle bu Bölge Müdürlüğü yürütülmektedir. KOSGEB, isminden de anlaşılacağı gibi küçük ve orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına hizmet vermektedir.

Başlıca hizmetleri;

1-        Bilgilendirme, elektronik, ticaret ve işletmeler arası işbirliği hizmetlerini sağlamak.

2-        KOBİNET (Kobi bilgi ağı) hizmetleri ile KOBİ’leri bilgilendirmek.

3-        Teknoloji geliştirme ve destekleme hizmetlerinde KOBİ’lere yardımcı olma

-           Danışmanlık desteği

-           Laboratuvar/ Atölye desteği

-           Ekipman ve malzeme desteği

-           Enformasyon hizmetleri desteği

-           Fuar hizmetleri desteği

-           Ar-Ge hizmetleri desteği verilmektedir.

4-        Pazar araştırma ve ihracatı geliştirme hizmetleri

5-        İhracat amaçlı Pazar araştırma KOBİ yurt dışı işbirliği gezisi destek programlarına katkıda bulunmak.

6-        NMCP Yabancı danışman desteği vermekte

7-        Ortak kullanım laboratuvarı desteği

8-        Eğitim hizmetleri, eğitim programları, konferanslar ve paneller düzenlemek.

9-        Danışmanlık ve kalite hizmetleri sunmak.

Üst