Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!
Tarihçe

Tarihçe

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, 1984 yılında zamanın Belediye Başkanı Sayın Bedrettin DALAN tarafından plânlanmıştır.                                                                        

İstanbul şehrinin başta Haliç ve tarihi yarımada olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine dağılan, gayri sıhhi imalât ve tamiratla uğraşan  işletmelerin şehrin dışına çıkartılması plânının bir parçasıdır.

İkitelli OSB toplam 650 hektar (6500 dönüm) arazi üzerinde plânlanmış 36 ayrı meslek grubundan ve 30.000 işyerinden oluşan bir sanayi şehridir. Öz kaynak yatırımı kooperatif ortaklarınca 2 milyar dolar olan ve kredi kullanmadan yapılan tamamı faaliyete girdiğinde 300.000 kişiye istihdam sağlayan (200.000 yeni istihdam olacak) Türkiye’nin en büyük projelerinden biridir.

S.S.Eskoop Sanayi Sitemiz bu 37 kooperatiften biridir. 25 hektar (250.000 m2) alan üzerine kurulmuş, 934 bağımsız işyerinden oluşan ve 550 ortağı olan ve sektör olarak metal ve makine imalâtı, elektrikli ev aletleri, plâstik, tekstil ve diğer meslek gruplarından oluşan tamamen dolduğu zaman 10.000 kişiye istihdam sağlayacak bölgenin en büyük kooperatiflerinden biridir.

Eskoop Sanayi Sitesi mimari yapısı, inşaat kalitesi, çevre düzeni, yeşili ile en önemlisi de altyapı, arıtma tesisi ve site bloklarının altında bulunan 6 km.’lik 2x2 metre genişliğindeki galerisiyle güçlü, mimari ve teknolojik bir altyapıya sahiptir.

Sitemiz, 2000 araçlık açık otoparkı ve 800 araçlık kapalı otoparkı ile plânlanmıştır. Sitemiz  modern altyapısında su, elektrik… vb hizmetleri kendi sorumluluğu altında ortaklarına sunmaktadır.

Kooperatifimiz yönetimdeki istikrarla güveni tesis etmiş, kaliteyi arttırmış, disiplin anlayışı ile Eskoop kalitesine ulaşmıştır.

Yönetimimiz, sitemizdeki işletmelerin çağdaş ve rahat bir ortamda çalışabilmelerinin yanında, üyelerimizin  ticari aktivitelerine katkıda bulunabilmek için sürekli projeler geliştirip, bunları uygulamayı hedeflemektedir.

KOSGEB İkitelli OSB’de Eskoop’ca tahsis edilen arsada yaptığı inşaatla Bölge Müdürlüğü kurmuş ve faaliyete girmiştir. Aşağıda ifade ettiğimiz hizmetlerle bu Bölge Müdürlüğü yürütülmektedir. KOSGEB, isminden de anlaşılacağı gibi küçük ve orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak hizmet vermektedir.

Üst