Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!
Enerji Verirmliliği Projesi

Enerji Verirmliliği Projesi

Kooperatifimiz, 1993 yılından beri Türkiye Elektrik Kurumu – TEK’ten C-1 şartına göre elektriğini temin ederek; dünya standartlarına sahip örnek alt yapı galeri sistemiyle,  üyelerine ve site dahilinde faaliyet gösteren işletme sahiplerine piyasa şartlarına göre çok daha uygun fiyatlarla süzme sayaçlar üzerinden dağıtımını yapmaktadır.

Elektrik ve enerji piyasasında en önemli hususun tüketici memnuniyeti olduğu düsturundan yola çıkan ve bugüne kadar bu minvalde hareket eden kooperatifimiz, elektriğin kendi uhdesinde kalması amacıyla , kanun ve yönetmeliklerde yapılabileceğini öngördüğümüz değişiklikler ve önergeler üzerine büyük gayretler sarf etmektedir. Bu bağlamda, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar, güneş vb. ) kooperatifimizin ve üyelerimizin  elektrik ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve üretilecek enerjinin fazlasını elektrik piyasasına satmak amacıyla enerji üretim panellerini kuran yatırımcı firmalarla enerji üretimi konusunda görüşme ve çalışmalarını başlatmış olup, en kısa sürede enerji üretimi faaliyetlerine başlayacaktır.

ESKOOP Sanayi Sitesi; Enerji Verimliliği Projesi ile enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun, sera gazı salınımının azaltılması ve İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda ilgili tüm altyapı ve çalışmalara başlatmıştır.

Üst