Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!
İtfaiye Hizmetleri

İtfaiye Hizmetleri

Sitesine ve katılımcılarına 7/24 kesintisiz hizmet veren ESKOOP İtfaiyesi katılımcılara, inşaat aşamasında; yangın güvenlik sisteminin kontrolü, yangın güvenliği eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, işletme taslak projelerinin hazırlanması ve kontrolü hizmetleri vermektedir.

Üretime başlama ve üretim aşamasında; işletme makine yerleşimi sırasında risk analizinin yapılması ve riske uygun seyyar yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin tespit edilmesi, İşletme Acil Eylem Planı'nın hazırlanmasında kılavuzluk, işletme personelinin asgari 3 saat yangın güvenlik eğitimine tabi tutulması ve tüm personelin bilgilendirilmesi, yangın savunma ekip eğitimlerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının yaptırılması hizmetleri verilmektedir.

Risk Analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, işletmeye yangın ve patlamalara karşı yeterlilik belgesi verilmektedir.

Olağanüstü durumlarda ise; işletmelerde oluşabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yapmak, genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol altına alarak söndürmek, işletmelerde oluşabilecek ilk yardım-kaza kurtarma olaylarında kazazedeyi en yakın sağlık kuruluşuna tam donanımlı ambulansla sevk etme konularında hizmet vermektedir.

ESKOOP İtfaiyesi, yangınlara 2-7 dakika arasında müdahale edebilmektedir.

Üst