Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı

2020-01-28 00:00:002019 Olağan Genel Kurul Toplantısı

S.S. ESKOOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Yönetim Kurulumuzun 15/01/2020 tarihli 1168 sayılı kararı ile Kooperatifimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/02/2020 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 14.00’te ESKOOP Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonu Başakşehir İstanbul adresinde aşağıda belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 14/03/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündem maddeleri ile toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
           
Gerçek ortaklar genel kurula bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılmalı, tüzel kişi olan kooperatif ortaklarının imza sirküleriyle veya vekâletnamesiyle birlikte iştirak etmeleri önemle rica ediyoruz.                    
Saygılarımızla,
         
      
GÜNDEM

1.    Yoklama ve açılış.
2.    Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 
3.    Divan heyeti seçilmesi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
4.    2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider fark hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.
5.    2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasının oylanması.
6.    Ortakların mülkiyetinde bulunan sitemizdeki bağımsız bölümlerin depolama, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı, koku yayan, dumanlı, çevreyi ve havayı kirleten iş kollarına kiraya verilmemesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7.    Kooperatifimizin yurtiçi ve yurtdışı bankalardan veya finansal kuruluşlardan kredi alma ve bu kredilerin sözleşmelerini imzalamaya yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8.    2020 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması ve ortakların ödeyecekleri katılım bedellerinin miktar ve tahsil şeklinin belirlenmesi ile ödemelerinde geciken ortaklara uygulanacak gecikme faizi oranının tespiti.
9.    E bloğun Meslek Yüksek Okuluna verilmesi sebebiyle binanın dış cephe kaplaması kooperatif tarafından yapılması konusunun görüşülüp karara bağlanması.
10.    Kooperatifimizin davalı ve sorunlu tapularının mahkeme kararı doğrultusunda veya rızayen anlaşarak kooperatif adına tescil ettirilip tapuların kooperatif adına alınma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11.    Kooperatif ana sözleşmesinin 52.maddesinde yazılı kooperatif denetim kurulu üyelerinin genel kurulca en az bir (1) yıl ortakları arasından veya dışarıdan seçilmesi maddesinin dışarıdan seçilmesi maddesi kaldırılması konusunun müzakeresi ve karar bağlanması.
12.    Denetim Kurulu 3 (üç) yedek üyesinin seçilmesi.
13.    Dilek ve temenniler.

NOT: Genel Kurul Öncesi saat 13.00’te yemek verilecektir.    

Top