Eskoop Sanayi Sitesi

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

Eskoop'ta Atatürk Heykeli Açılışı Yapıldı

Eskoop'ta Atatürk Heykeli Açılışı Yapıldı

2019-12-21 00:00:00Eskoop'ta Atatürk Heykeli Açılışı Yapıldı

ESKOOP Sanayi Sitesi'nde düzenlenen törenle Atatürk heykeli açılışı yapıldı. Törende konuşan İSKOBİR ve ESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgün, Mustafa Kemal Atatürk'ün sanayiye ve sanayiciye verdiği öneminden bahsetti. Akgün'ün konuşmasının tamamı şu şekilde:

 

ATATÜRK SANAYİ KALKINMA İLİŞKİLERİ;

ATATÜRK’ün konuşmaları ve uygulamadaki davranışları toplu olarak ele alındığında, bunlarda tarım ve hayvancılık kesimine verdiği büyük öneme rağmen ülke kalkınmasının sanayileşmeye bağlı olduğu düşüncesini görmek mümkündür. Sanayileşmenin en büyük ulusal davalardan biri olduğuna dikkati çekerken, tarımdaki gelişmenin (tarımsal sanayi) biçimine dayanacağını daha 1924 yılında vurgulama gereğini duyuyordu.

(Ülkemiz zenginleşme yolunu herşeyden önce tarım, hayvancılık ve tarım sanayinde arıyoruz.)

ATATÜRK özel konuşmalarında devletin sanayi tesisleri kurmasında, hammaddenin kamu iktisadi kurumlarınca işletilmesinden söz ederek bir yanda sanayileşmenin gerçekleşmesinde izlenecek yolu belirtmiş diğer yandan da bu yolda Devletin öncülük etmesi gereğini ileri sürmüştür.

Sanayileşmenin planlı biçimde ele alınması için beş yıllık sanayi planları hazırlanmış ve uygulanmaya konmuştur. Bu planları iktisadi kalkınma tarihinde az gelişmiş ülkelerin kullandıkları (ilk plan) olarak nitelemek olanaklıdır.

Planlı sanayileşmenin gerçekleşmesinde kullanılan araç ise kamu iktisadi girişimcileridir.


Devletçilik ilkesinin ekonomik içeriğini planlı sanayileşme ve kamu iktisadi girişimcileri oluşturur.

ATATÜRK sanayileşmek en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için iktisadi elemanları ülkemizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayiyi kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan en ileri ve güncelliği ile Türkiye ülkesine ulaştırabilmek için zorunluktur. 1937

Bu sözlerde, ATATÜRK’ün sanayileşmeye verdiği önem son derece açıktır. Şöyle ki;

-         Sanayileşme, her şeyden önce bir zorunluktur.

-         Büyük küçük her çeşit sanayi gereksinmesi vardır.

-         Bu sanayi kuruluşları kurulacak ve işleteceklerdir.

-         Bu kuruluşların kullanacakları elemanlar işçi, teknik eleman ve hammadde v.s. ülkede bulunmalıdır.

-         Ve nihayet sanayileşme en ileri ve günceli Türkiye’ye ulaşmak için en kısa yoldur. Vatan savunması buna bağlıdır.

Top